تشریفات مری رز برای اینکه شما  یک شب خوب  به یاد ماندنی را داشته باشید، به شما کمک میکند تا به ایده آل هایی که در نظر دارید جشن خود را برگزار کنید.

برای مشاوره برگزاری هر نوع مراسم فرم مربوطه را تکمیل کنید ،پرسنل تشریفات رز در ساعات اداری با شما تماس میگیرند و راهنمایی های لازم را بیان میکنند.